Solcellsanläggningar

- Solenergi för din villa, fastighet eller bostadsrättsförening

Solenergibranschen är i en snabb teknisk utveckling. För att möta den snabba marknadsutvecklingen uppdaterar vi vårt produktutbud löpande. På så vis kan vi säkerställa pris, kvalitet och service till dig som kund.

Vår produktlösning innebär att vi tar ett helhetsgrepp för din solanläggning. Detta görs genom att vi skräddarsyr lösningen efter hur din energiförbrukning och övriga förutsättningar ser ut. Vår helhetslösning innebär också att vi tar hand om installationens alla delar. För att kunna erbjuda den tjänsten har vi alla nödvändiga tillstånd och behörigheter som krävs för att säkerställa kvaliteten och lagkrav.

Under våra referenser hittar du exempel på de produkter och tillverkare som vi jobbar med. Titta gärna!

Garantier

Våra projektledare som har hand om ditt projekt innehar BAS P/U och flera års erfarenhet från solelbranschen.

Arbete
5 år på utfört arbete
5 år funktionsgaranti

Produktgaranti
Solpanel, 10-15 år produktgaranti och 25 år effektgaranti.
Växelriktare, 5-12 år
Montagematerial, 10-15 år.