Skip to main content

Kretsloppstänk på hästgården i Sundsvall

Magnus Mettälä och hans fru Lee Mettälä som driver en mindre hästgård i Sundsvall har länge tänkt på att installera en solcellsanläggning, ett naturligt led till verksamheten som förbrukar mycket energi.

”Vi jobbar mycket med kretsloppstänk och en solcellsanläggning som producerar el och ger energi till vår gård var helt rätt val för oss”, säger Magnus Mettälä. 

Solcellsanläggningen utomhus, den står på ängen intill gården.

Magnus tog in offerter från flera företag och valde Solenergi Norr.

“Dels utifrån företagets långa erfarenhet, dels för deras höga service och kompetens. De kom hem till oss och vi gick igenom vad vi ville ha. De var lyhörda gällande våra förslag och vad som blir bäst för just vår gård”, säger Magnus.

Darijo berättar att företaget alltid gör ett kostnadsfritt besök hos varje kund.

“Det är viktigt eftersom vi vill anpassa varje solcellsanläggning till kundens behov.” Förklarar Dario.

Sedan ett år tillbaka är vi även partner till CheckWatt.

“CheckWatt är ett företag som använder effekten i ditt privata batteri för att balansera det svenska kraftnätet och ger dig ersättning för det,” säger Darijo Andic

De senaste åren har vi sett hur efterfrågan på smarta ellösningar har ökat och därför ser vi samarbetet med CheckWatt som en naturlig utveckling av verksamheten.

“Allt fler är medvetna om hur en solcellsanläggning fungerar. Många har läst på, och känner till att det finns nya system som gör att man kan tjäna ännu mer pengar på sin solcellsanläggning,” förklarar Darijo Andic

När Magnus och Lee bestämde sig för att installera solceller tog vi hand om helheten inklusive projektering, montage av anläggningen och installationen av CheckWatts tjänster.

“Jag hade läst på noga vad CheckWatt är. Enkelt förklarat är det ett företag som hyr mitt batteri mot en ersättning och använder det för att balansera det svenska kraftnätet när det blir obalans,” berättar Magnus.

Samarbetet med CheckWatt inleddes 2022, just för att kunna erbjuda den här tjänsten till kunder som är intresserade av att tjäna extra pengar på sina batterier.

“Tjänsten gör det möjligt att få ännu mer intäkter genom sin solcellsanläggning. Det blir en högre kostnad i början med batterier, men på sikt har kunden igen pengarna”, förklarar Darijo.

Växelriktaren omvandlar likström från solpaneler till växelström. Batterierna är anslutna till CheckWatt.

Magnus visar en app som hör till solcellsanläggningen. Via den kan han dagligen följa hur mycket el som produceras, få veta hur mycket hans gård förbrukar och se hur mycket el som säljs tillbaka till hans elleverantör.

“Och skulle det bli obalans i svensk elproduktion har vår lilla anläggning bidragit till att balansera det svenska elkraftnätet genom CheckWatt,” säger Magnus.